La Salle

La Salle

La Salle Recruitment

Barcelona, Spain

La Salle

RECRUITMENT - HEADHUNTING

Objectius i Descripció del Servei

- Satisfer les necessitats de reclutament de comandaments intermedis i perfils directius, així com de perfils tècnics amb un coneixement molt específic d’un àmbit determinat.
- Identificació, selecció i avaluació de talent per a diferents sectors d’activitat i àrees funcionals que formen una organització.
-Acompanyament en la definició dels perfils de recerca.
-Selecció de canals de captació a utilizar.
-Reclutament de candidatures.
- Anàlisi curricular i de disponibilitat/interès.
- Avaluació competencial i tècnica.
-Negociació i acollida.
-Seguimient de candidatures.

Metodologia

- Anàlisis de requeriments dels perfils a incorporar i definició de les seves característiques
- Activació de canals de captació i divulgació de les oportunitats
- Recepció curricular i anàlisis de candidatures (disponibilitat i interès en el projecte)
- Avaluació competencial i Técnica
- Acompanyament en la incorporació
- Elaboració del Pla d’Acollida

Beneficis per a l’empresa

- Tenir un soci estratègic de RRHH per cobrir les seves necessitats de cerca i selecció de persones.
- Procés gestionat per Consultors amb dilatada experiència i amb un coneixement profund del mercat laboral actual.
- Oferim la garantia de substitució dels candidats.

Professional listing