Evgeny Revunov

Evgeny Revunov

Porto, Portugal

Evgeny Revunov

I am a chemist by my background.
Always learn something new

Courses

Projects