Aina Gelabert Sabater

Técnica de Comunicació y Periodista Digital-Multimedia

Barcelona, Spain