Sergio Hiromoto

Sergio Hiromoto

Distrito de Lima, Peru