Mua Phế Liệu 247

Mua Phế Liệu 247

Cidade de Ho Chi Minh, Vietname

Mua Phế Liệu 247

chuyên thu mua các loại phế liệu: Phế liệu đồng, sắt, thép, nhôm, điện tử, vải,... hoạt động thu mua địa bàn trên cả nước.


Ingressou em dezembro de 2020