Clara Córdova

Clara Córdova

Fotógrafa

Barcelona, Espanha

Clara Córdova

- CAT -

Mai he sabut com definir-me. Deu ser un dels motius pels quals em costa signar, especificar "això és meu".

M'agrada pensar que creo imatges obertes a la imaginació, que el que faig no té una única interpretació. La imatge està viva si dóna peu a múltiples interpretacions. Si dóna peu a pensar.

"Qui la conegui sabrà que és moguda i inquieta. Qui conegui les seves fotografies, sabrà que són pacients i calmades." Quan algú que et coneix et defineix, et fa reflexionar...

La fotografia és el meu mitjà per explorar la meva intimitat, allò que em bull interiorment. Aquella part més reflexiva del meu ésser.

Això és el que intento aportar a les meves fotografies. Però com no a tots ens bull el mateix, cadascú pot interpretar les meves fotografies com vulgui. Aquí és on està la màgia.

- CAST -

Nunca he sabido como definirme. Debe de ser uno de los motivos por los cuales me cuesta firmar, especificar "esto es mío".

Me gusta pensar que creo imágenes abiertas a la imaginación, que aquello que hago no tiene una única interpretación. La imagen está viva si da pie a múltiples interpretaciones. Si da que pensar.

"Quién la conozca sabrá que es movida e inquieta. Quién conozca sus fotografías, sabrá que son pacientes y calmadas." Cuando alguien que te conoce te define, te hace reflexionar...

La fotografía es mi medio para explorar mi intimidad, aquello que me hierve interiormente. Aquella parte más reflexiva de mi ser.

Esto es el que intento aportar a mis fotografías. Pero como no a todos nos hierve lo mismo, cada cual puede interpretar mis fotografías como quiera. Aquí es donde está la magia.

Projetos

Histórico