Giomar Tello

Giomar Tello

Huánuco, Perú

Giomar Tello