Andrés Aguilar Caro

Andrés Aguilar Caro

Barcelona, España

Andrés Aguilar Caro

Co-director y fundador de Polaroid of the day - www.polaroidoftheday.com