Thái Hữu Hà BDS

Thái Hữu Hà BDS

Nha Trang, Vietname

Thái Hữu Hà BDS

Thái Hữu Hà - Chuyên tư vấn và đầu tư Bất động sản Nha Trang, tất cả các sản về đất nền, căn hộ, chung cư, nhà phố tại thành phố Biển Nha Trang, Khánh Hoà- Chuyên tư vấn và đầu tư Bất động sản Nha Trang, tất cả các sản về đất nền, căn hộ, chung cư, nhà phố tại thành phố Biển Nha Trang, Khánh Hoà
Website: thaihuuha.com
Địa chỉ: 378 Trần Phú, phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Phone: 0913703757

Histórico