Silvio Guardado Tuky Tuky

Silvio Guardado Tuky Tuky

San Salvador, El Salvador

Silvio Guardado Tuky Tuky