Sayuri Oyadomari

Sayuri Oyadomari

Distrito de Lima, Peru