Formador/a en E-commerce

Fundació Privada Joia

Barcelona, Espanha
Meio período

Reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, per a que pugui fer-se càrrec de forma autònoma del seu projecte professional, mitjançant un programa formatiu en E-Commerce

REQUISITS

Grau en Publicitat o ADE.
Titulació i formació regalada en Màrqueting y E-Commerce.
Mínim 1 any d'experiència en Màrqueting i Ecommerce.
Domini dels softwares PrestaShop, WooCommerce i Shopify.
Formació metodològica o experiència docent contrastada al menys de 300 hores.
Mínim 30 hores de formació o 60 hores d'experiència en la modalitat de teleformació i en la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.
Valorable experiència tractant persones en risc d'exclusió social i transtorns salut mental.
Domini d’Excel, paquet Office, Drive i Gmail, i domini d’Internet.

TASQUES

Desenvolupament i elaboració dels continguts del curs d'acord al programa preestablert.
Coordinar l'elaboració dels programes formatius i l'organització i seguiment del mòdul.
Guiar als/les alumnes durant tot el seu procés d’aprenentatge.
Fer tutories individuals d'intervenció.
Supervisar els coneixements adquirits dels/les alumnes.
Avaluació i control del progrés de l'alumnat.
Dinamitzar els processos d'aprenentatge mitjançant la estimulació i el control de la participació.
Resoldre els dubtes tant de contingut com del procés formatiu en si.
Assessorar, orientar i motivar als/les alumnes.
Passar qüestionaris de satisfacció, anàlisi de dades, càlcul d'indicadors de qualitat, i redacció de projecte i memòries.

CONDICIONS

Data d'incorporació: febrer 2022
Jornada: Parcial 20h/setmana (868 hores anuals)
Tipus de contracte: Temporal 4 mesos (febrer 2022 - maig 2022)
Remuneració: Grup 3 Conveni Centres Sociosanitaris i de Salut Mental concertats amb el Servei Català de Salut Mental: 11.863,68€ anuals per 868 hores
Horari laboral Europeu: De 9 a 13h de Dilluns a Divendres

Como participar?

Entre ou crie sua conta para consultar os dados de contato desta oferta.

Resumo

Posto:
Formador/a en E-commerce
Empresa:
Fundació Privada Joia
Cidade:
Barcelona, Espanha
Salário
Remuneració: Grup 3 Conveni Centres Sociosanitaris i de Salut Mental concertats amb el Servei Català de Salut Mental: 11.863,68€ anuals per 868 hores