jairito_h_2000

jairito_h_2000

Distrito de Lima, Peru

jairito_h_2000