Công Ty Thiết Kế Xây Dựng

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng

Ciudad Ho Chi Minh (Saigón), Vietname