Miquel Oller Canet

Tècnic de mitjans audiovisuals

Gerona, Espagne