Màrius Nùñez Márquez

Màrius Nùñez Márquez

Barcelona, España

Màrius Nùñez Márquez

Photographer based in Barcelona.Mixing classic photography and end color work, there by getting his compositions somewhat risky. Specialized in fashion and advertising, and also trained as a stylist has touched all the sticks, from the most conventional and commercial photography to personal projects where he has made ​​clear his artistic pretensions.

Fotògraf establert a Barcelona. Barreja fotografia clàssica i treball extrem del color, amb això aconsegueix les seves composicions un tant arriscades.Especialitzat en moda i publicitat, i també format com estilista ha tocat tot els pals, des de la fotografia mes convencional i comercial fins a projectes personals on ha deixat clares les seves pretensions artístiques.

Fotógrafo afincado en Barcelona.Mezcla fotográfia clásica y trabajo extremo del color,con ello consigue sus composiciones un tanto arriesgadas.Especializado en moda y publicidad, y también formado como estilista ha tocado todo los palos, desde la fotografia mas convencional y comercial hasta proyectos personales donde ha dejado claras sus pretensiones artísticas.

Ficha profesional