Koichi Oshiro

Koichi Oshiro

Huánuco, Perú

Koichi Oshiro