Teresa Palomino

Teresa Palomino

Distrito de Lima, Peru

Teresa Palomino