Sachiko Kobayashi

Sachiko Kobayashi

Ilustración y pintura

Distrito de Lima, Peru