Conxi Papió Cabezas

Conxi Papió Cabezas

diseñadora gràfica, maquetadora i formadora

Barcelona, Spain

Conxi Papió Cabezas

Diseño Gráfico

Recerca de solucions visuals òptimes per a comunicació gràfica i publicitària. Creació de Imatge Corporativa, Imatge e Identitat de Productes, Publicitat Interior i Exterior, Projectes Multimèdia i Plataformes Web, Disseny de Logotips, Disseny Publicitari de campanyes i peces publicitaries en diferents mitjans i suports, abordant la forme de presentar, promocionar o anunciar, una empresa, producte i servei. Disseny de Informació, Disseny de Entorno, Disseny per a productes.
Formadora
• Formadora en cursos de disseny gràfic
• Preparació dels cursos
• Competències pedagògiques
• Bona capacitat de síntesis i de priorització de temes el que permet explicar-los amb claredat adaptant-se al nivell del seu interlocutor. Te clares las aplicacions practiques dels coneixements transmesos.
• Transmissió dels coneixements basant-se en els coneixements tècnics i el suport ofimàtic disponible.
• Perfecta encaix en equips de treball tenim sempre en compte les peticions internes i externes fent molt fluida la relació amb els alumnes.
Formadora es ofrecido en Barcelona (España)

Projects

Professional listing