Piero Durand

Piero Durand

Distrito de Lima, Peru

Piero Durand