Lucero Hupiu Jara

Lucero Hupiu Jara

Distrito de Lima, Peru