Koichi Oshiro

Koichi Oshiro

Huánuco, Peru

Koichi Oshiro