Cristina Calero Martínez

Recentment graduada en el Grau de Disseny a la Universitat de Barcelona.

Barcelona, Spain