Sílvia Clavera Ibáñez

Sílvia Clavera Ibáñez

Programació, maquetació i disseny web

Benalmádena, Spain

Sílvia Clavera Ibáñez

La vida dóna moltes voltes, i una d'aquestes voltes m'ha portat a treballar de freelance.

La meva experiència es centra en el desenvolupament de webs a mida amb gestor de continguts (agenda, notícies, projectes, etc.) i disseny de bbdd, així com adequar els dissenys als diferents navegadors i plataformes existents. També és interessant el tractament de la interacció a través de formularis de contacte o gestor d'inscripcions.

Faig programació, maquetació i disseny gràfic orientat a web, és a dir, tasques de frontend: HTML/CSS/JQuery; i tasques de backend: PHP/MySql.

He treballat en varies empreses, entre elles la productora interactiva Xtranet en la que vaig desenvolupar projectes interessants, alguns d'ells inclosos al portfoli.

FORMACIÓ:
Enginyeria Superior de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Curs d’especialització “Direcció i disseny Web” a la Fundació UPC:
- Desenvolupament d’aplicacions Web amb PHP i MySQL i
- Direcció de Projectes Web
Curs d’iniciació al disseny gràfic del Graduat Superior de Disseny a la ETSEIB (UPC)


La vida da muchas vueltas, y una de estas vueltas me ha llevado a trabajar de freelance.

Mi experiencia se centra en el desarrollo de webs a medida con gestor de contenidos (agenda, noticias, proyectos, etc.) y diseño de bbdd, así como adecuar los diseños a los diferentes navegadores i plataformas existentes. También es interesante el tratamiento de la interacción a través de formularios de contacto o gestor de inscripciones.

Hago programación, maquetación y diseño grafico orientado a web, es decir, tareas de frontend: HTML/CSS/JQuery; y tareas de backend: PHP/MySql.

He trebajado en varias empresas, entre ellas la productora interactiva Xtranet en la que desarrollé proyectos interesantes, algunos de ellos incluidos en el portfolio.

FORMACIÓN:
Ingeniería Superior de Telecomunicaciones en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Curso de especialización “Direcció i disseny Web” en la Fundació UPC:
- Desarrollo de aplicaciones Web con PHP y MySQL, y
- Dirección de Proyectos Web
Curso de iniciación al diseño gráfico del Graduat Superior de Disseny a la ETSEIB (UPC)

Projects

Professional listing