Adrian Rojo Lop

Adrian Rojo Lop

Informatico

Tarrasa, Spain

Adrian Rojo Lop

DADES PERSONALS

 Nom i cognoms: Adrian Rojo Lop
 DNI: 45884346-J
 Adreça: C/Germà Joaquim 216 Bxs, Terrassa, Barcelona
 Lloc i data de naixement: Terrassa, 11 de juny de 1992
 Telèfon : 655 190 046/ 93 786 07 93
 Correu electrònic : arcoadri@gmail.com
 Estat civil : solter

DADES ACADÈMIQUES

 2011-2014 Grau Superior Informàtica .
Institut IES Nicolau Copèrnic

 20010-2011 Curs Pont. Per accedir a grau superior.
Institut IES Santa Eulàlia

 2009 – 2010 Grau Mig Informàtica.
Institut IES Nicolau Copèrnic

 2008– 2009 Grau Mig de Manteniment i Electricitat.
Institut IES Santa Eulàlia

 2004 – 2008 Títol de Educació Secundària Obligatòria.
Escola Sagrat Cor de Jesús

 1995 – 2004 Cursat tota la Primària.
Escola Sagrat Cor de Jesús
IDIOMES

 Català: escrit, llegit i parlat correctament.
 Castellà: escrit, llegit i parlat correctament.
 Anglès: nivell mig.

EXPERIÈNCIA LABORAL

Experiències pràctiques durant els estudis de grau mig i superior:

 Abril (2008) – Septembre (2008)

Encarregat de manteniment al hotel Don Cándido Terrassa.
Encarregat de solucionar tot tipus d’averies relacionades amb l’aigua i electricitat.

 Abril (2008) – Septembre (2008)

Encarregat de manteniment al hotel Vapor Gran Terrassa.
Encarregat de solucionar tot tipus d’averies relacionades amb l’aigua i electricitat.

 Marzo (2013) – Noviembre (2013)

Tècnic en manteniment de xarxes i equips a Autel Sistems Terrassa. Copies de seguretat de la empresa, mantenir la xarxa en correcte funcionament i reparació d’averies dels ordinadors.

CONEIXEMENTS INFORMÀTICS

 Muntatge i desmuntatge d’ordinadors.
 Reparació hardware.
 Programador.
 Coneixements web.
 Aplicacions web.
 Ofimàtica.
 Tècnic en xarxes.
 Instal•lació de programari.
 Coneixements binari.
 Disseny (Coneixements bàsics)
 Programes C+
 MySQL server
 Linux

OBSERVACIONS

 Disponibilitat total i incorporació immediata.
 Disponibilitat de carnet de conduir tipus B.

Professional listing