Angelica Circe Piccini

Universitària en formació,enèrgica,responsable, amb iniciativa i bona predisposició per adaptar-se i aprendre en diferents ambients de treball. Amb àmplia experiència en el tracte social.

Professional listing